FacebookMail

Kadra

 

 

 


mgr Janusz Bachmiński,
Kierownik Szkoły Psychoterapii Vis Salutis, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), superwizor psychoterapii tego Towarzystwa od roku 1989, nauczyciel dyplomowany. Prowadzi prywatną praktykę. Pracuje w nurcie humanistycznym. Współpracuje z Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii i Instytutem Edukacji i Terapii w Poznaniu.

 

 

 

 

 

mgr Agnieszka Kacperska, Pełnomocnik kierownika Szkoły Psychoterapii Vis Salutis, psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień, biegła sądowa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Swoją drogę zawodową rozpoczynała ponad 20 lat temu, pracując w kontakcie indywidualnym i grupowym z osobami uzależnionymi od alkoholu, a następnie z członkami rodzin osób uzależnionych, osobami doświadczającymi przemocy domowej, sprawcami przemocy domowej, młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych.
Od 12 lat koncentruje się na psychoterapii indywidualnej prowadzonej w nurcie psychodynamicznym oraz terapii par w oparciu o założenia terapii systemowej. Zajmuje się również diagnozą psychologiczną. Pracuje w Poradni Psychologicznej oraz gabinecie prywatnym.

 

 

 

prof. dr hab. Marta Makara – Studzińska, specjalista psycholog kliniczny. Specjalista zdrowia publicznego. Suicydolog. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychoterapeuta zorientowany psychodynamicznie. Od 1988 r. zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową. Kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Autorka ponad 200 publikacji z dziedziny psychologii klinicznej, psychologii zdrowia i psychoterapii.

 

 

 

mgr Małgorzata Kowalczyk-Ziętek, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), superwizor psychoterapii (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), trener warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi praktykę prywatną. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, systemowym oraz egzystencjalnym.

 

 

 

dr n. hum., lek. Ewa Wojtyna

 

 

 

dr hab. n. med. prof. UM Tadeusz Pietras, psychiatra, specjalista chorób wewnętrznych, pracownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor i współautor około 200 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także współautor wielu pozycji książkowych. Naukowo interesuje się zaburzeniami afektywnymi w przebiegu chorób somatycznych oraz genetyką molekularną. Od wielu lat jest zaangażowany w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorych na autyzm. W roku roku akademickim 2015/2016 otrzymał wyróżnienie dla najlepszego nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

 

 

 

 

dr hab. prof. UŁ Jan Chodkiewicz, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Specjalizuje się w problematyce psychologii uzależnień, szczególnie uzależnieniu od alkoholu oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Autor oraz współautor książek (w tym: Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu, Łódź, 2012), a także ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach.

 

 

 

 

dr hab. Krzysztof Gąsior, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta rodzinny, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień. Kieruje Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach oraz pracuje w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Specjalizuje się w terapii rodzin i par oraz terapii uzależnień. Szczególnie interesuje się problematyką osób dorosłych, dzieci alkoholików oraz osób, które doświadczyły interpersonalnej traumy w dzieciństwie.

 

 

 

dr Andrzej Witusik, psycholog i psychoterapeuta. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par oraz terapię rodzin w nurtach psychodynamicznym i systemowym. Udziela także porad w zakresie doradztwa psychologicznego oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 

dr Andrzej Śliwerski, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Prowadzi terapię indywidualną przede wszystkim zaburzeń afektywnych i lękowych. Od wielu lat zatrudniony w Zakładzie Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego gdzie zajmuje się badaniem podatności poznawczej na zaburzenia emocjonalne. Od 2013 roku prowadzi szkolenia i warsztaty w ramach 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowującej do otrzymania certyfikatu psychoterapeutycznego.

 

 

 

 

dr Joanna Miniszewska

 

 

 

dr Maria Finogenow

 

 

 

mgr Izabela Wieloch-Pikor, specjalistka psychologii klinicznej, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Posiadam 20-letnie doświadczenie zawodowe. Prowadzę psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną a także grupy edukacyjno-rozwojwe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuję w nurcie terapii psychodynamicznej i systemowej. Biorę udział w stałej superwizjii indywidualnej i grupowej.

 

 

 

mgr Anna Posyłek, psycholog, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 646) w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej oraz magister zdrowia publicznego. Prowadzi praktykę prywatną oraz współpracuje z poradniami psychologicznymi, poradniami zdrowia psychicznego i hospicjum domowym. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i terapię par, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki utrat. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

 

 

 

mgr Ewa Rosiak-Gawin, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta nr 778 Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. Ukończyła całościowy kurs do certyfikatu psychoterapeuty przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktualnie jest w trakcie specjalizacji klinicznej dla psychologów w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz psychoterapię par w podejściu systemowym. W regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

 

 

mgr Elżbieta Sońta, specjalista psycholog kliniczny z ponad 35-sto letnim stażem, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta uzależnień, certyfikowana psychoterapeutka EAP (European Association for Psychotherapy). Od ponad 20 lat prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną i małżeńską ze szczególnym uwzględnieniem rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu. W pracy integruje terapię systemową i podejście ericksonowskie. Prelegentka i uczestniczka konferencji ogólnopolskich. Prowadzi także zajęcia dla studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych. Chwilę oddechu łapie podczas dalekich podróży, ostatnio do indyjskiego Assamu. 

 

mgr Arkadiusz Bilejczyk, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, certyfikowany seksuolog kliniczny oraz superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, obecnie w trakcie szkolenia do certyfikatu Superwizora-Dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W latach 2004 – 2018 pracował w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową zaburzeń seksualnych, prowadzi także terapię sprawców przestępstw seksualnych oraz osób z problemami o charakterze uzależnień od zachowań seksualnych. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Biegły sądowy z zakresu seksuologii Sądów Okręgowych w Warszawie. Prowadzi psychoterapię partnerską i indywidualną, głównie w następujących obszarach: zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, problemy w komunikacji partnerskiej, dysfunkcje seksualne, zaburzenia preferencji seksualnych (parafilie), wsparcie dla osób z nietypowymi potrzebami seksualnymi, seksoholizm (uzależnienie od zachowań seksualnych), nieakceptacja orientacji seksualnej, nieśmiałość utrudniająca nawiązywanie relacji, wsparcie dla osób rozwodzących/rozstających się.

 

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Kontakt z nami
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
Zamów rozmowę
Oddzwaniamy z numeru ukrytego !
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.