FacebookMail

III KONFERENCJA „UZALEŻNIENIA A WYZWANIA TERAPII I EDUKACJI”

W dniu 16 lutego 2018 r. w Auli im. Palucha Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Barlickiego w Łodzi odbyła się III edycja konferencji „Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji”. Organizatorzy: Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprosili wielu ekspertów i przedstawicieli środowisk naukowych, terapeutycznych i wychowawczych.

Tegoroczna edycja konferencji potwierdziła jej rangę w prezentacji i popularyzacji wiedzy na temat uzależnień w pespektywie terapeutycznej, profilaktycznej i edukacyjnej. Podobnie jak w poprzednich latach prelegenci prezentowali słuchaczom swoistą „wiedzę w działaniu”, czyli opisy przypadków wziętych z praktyki klinicznej czy terapeutycznej. Nachylenie praktyczne demonstrowanych wyników badań w połączeniu z zastosowaniem naukowych narzędzi analitycznych i syntetyzujących nadało konferencji wymiar wysokiej użyteczności zarówno dla naukowców uniwersyteckich, jak i dla praktyków pracujących na co dzień z osobami uzależnionymi.

Uczestnicy konferencji wysłuchali następujących prelekcji:

  • „Leki czy psychoterapia w uzależnieniach” – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, Uniwersytet Medyczny w Lodzi / Fundacja Vis Salutis,
  • Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta uzależnionego – dr Jacek Koprowicz, Pabianickie Centrum Zdrowia Psychicznego,
  • Osoba uzależniona w izbie przyjęć szpitala – dr Łukasz Mokros, Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Fundacja Vis Salutis,
  • Profilaktyka uzależnień – mgr Patrycja Król / Fundacja Vis Salutis,
  • Zaburzenia osobowości a uzależnienia — dr n. med. Anna Mosiołek, Uniwersytet Medyczny w Warszawie / Szpital Psychiatryczny w Tworkach,
  • Terapia grupowa uzależnień w kontekście edukacji – mgr Piotr Szubański Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ / Fundacja Vis Salutis,
  • Adaptacja dzieci i młodzieży do problemu alkoholowego w rodzinie – mgr Agnieszka Świątkiewicz WSS w Zgierzu / Fundacja Vis Salutis,
  • Metody treningu asertywności – mgr Arkadiusz Bazelak, WSS w Zgierzu / Fundacja Vis Salutis

 

Wśród podnoszonych podczas konferencji zagadnień wybijało się przeświadczenie o rosnącym znaczeniu metod i technik psychoterapeutycznych w terapii uzależnień, na co zwrócili uwagę w swoich wystąpieniach: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, mgr Arkadiusz Bazelak i mgr Piotr Szubański. Okazuje się, że sfera oddziaływań psychologicznych cechuje się wyższą skutecznością w procesie terapeutycznym niż stosowanie środków farmakologicznych. Nie zabrakło na konferencji referatów omawiających praktyczne kwestie z obszaru pracy z pacjentem uzależnionym, jak np. aspekty prawne, psychologiczne i techniczne przyjmowania osób uzależnionych do szpitala, które stały się przedmiotem prezentacji dra Łukasza Mokrosa i dra Jacka Koprowicza. Konteksty edukacyjne w zakresie upowszechniania wiedzy i właściwych wzorców przeciwuzależnieniowych przedstawili mgr Patrycja Król, mgr Agnieszka Świątkiewicz oraz mgr Patrycja Król. Z kolei dr Anna Mosiołek wskazywała na szerokie i wciąż niezbadane relacje pomiędzy dysfunkcjami osobowości a skłonnością do popadania w uzależnienia.

Konferencja „Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji” gromadzi z roku na roku coraz liczniejsze grono ekspertów i osób zainteresowanych pogłębianiem kompetencji w dziedzinie, która ma charakter wybitnie rozwojowy i wymaga od terapeutów czy edukatorów nieustannej korekty działań i wzbogacania warsztatu pracy o najnowsze metodologie i ustalenia naukowe. Gospodarz konferencji, a zarazem wiceprezes Fundacji Vis Salutis prof. T. Pietras z satysfakcją podsumował zdobycze tegorocznej edycji konferencji i zaprosił na następną – z nadzieją, że wypełnią ją równie wartościowe wystąpienia i dyskusje.

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl