FacebookMail

Psychoterapia i Uzależnienia

Czasopismo naukowe „Psychoterapia i Uzależnienia” zostało zaprojektowane jako wysokojakościowa przestrzeń publikowania i zarazem dyskutowania istotnych ustaleń w dziedzinie szeroko pojętej psychoterapii, profilaktyki i leczenia uzależnień. W naszym periodyku prezentowane są oryginalne badania kliniczne i terapeutyczne, opinie na temat nowych, często kontrowersyjnych propozycji terapeutycznych, studia przypadków, omówienia bieżącej literatury przedmiotu, sprawozdania z ciekawych konferencji i sympozjów naukowych. Szczególny nacisk położyliśmy na odniesienie publikowanych tekstów do aktualnych badań i praktyki leczniczej. Czasopismo poświęcone zagadnieniom psychoterapii i uzależnień powinno bowiem być platformą wymiany doświadczeń oraz gorących dyskusji pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk naukowych. Ma również prezentować innowacyjne koncepcje powstałe na styku nauk medycznych i behawioralnych.

W imieniu Redakcji i Rady Naukowej czasopisma naukowego „Psychoterapia i Uzależnienia”, którego wydawcą jest Fundacja Vis Salutis, zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie szeroko rozumianej problematyki procesów intrapsychicznych i uzależnień. Czasopismo jest całkowicie otwarte na rozmaite punkty widzenia i perspektywy badawcze. Łączy postulat wysokiej rzetelności naukowej z potrzebą opisywania i promowania najnowszych osiągnięć i trendów rozwojowych w obszarach tematycznie z nim powiązanych. Co istotne — nasz periodyk wypełnia poważną lukę na rynku czasopism naukowych, gdyż jest w całości poświęcone zagadnieniom, które do tej pory były rozproszone w licznych pismach z zakresu nauk psychologicznych i medycznych.

Czasopismo „Psychoterapia i Uzależnienia” decyzją sądu okręgowego z dnia 23 marca 2016 r. zostało wpisane do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 1533. W międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych oznaczono je symbolem ISSN 2543-9502. „Psychoterapia i Uzależnienia” ukazują się w formule półrocznika, który będzie publikowany na zasadzie otwartego dostępu (open access) na stronie Fundacji Vis Salutis. Naszym celem jest bowiem jak najszersze dotarcie publikacji do czytelników i zainicjowanie żywej dyskusji o kwestiach, które poruszają nasi Autorzy.

 

Redakcja

 

Wydawca:
Fundacja Vis Salutis, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  tel. 888 990 980

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Подробнее на сайте: https://constructstroi.ruhttps://worknhouse.ruhttps://houseconstructor.ruhttps://domobuilding.ruhttps://constructme.ru https://sdelaietosam.ru https://do-construction.ru https://trueconstruction.ruhttps://plusconstruct.ru https://svoiastroika.ru
https://homestrong.ru https://endconstruction.ruhttps://domenter.ru https://smartesthouse.ru https://domconstructor.ru
Kontakt z nami
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
Zamów rozmowę
Oddzwaniamy z numeru ukrytego !
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.